Medlemsbetingelser​

Generelt: Aftalen indgås mellem CrossFit Herning og medlemmet. Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre personer. For at genkende medlemmet tages et foto af medlemmet ved indmeldelsen og opbevares sammen med de øvrige personoplysninger. Disse oplysninger gemmes i en database som kun personale ved CrossFit Herning har adgang til. Desuden bliver disse oplysninger IKKE videregivet til 3. part. Ændringer i personoplysningerne skal snarest muligt oplyses til CrossFit Herning. 

Medlemskort: Ved indmeldelse udleveres et personligt medlemskort. Ligeledes må dette kort kun benyttes af medlemmet. Anskaffelse af nyt medlemskort koster medlemmet 100 DKK. Kortet skal medbringes og indlæses i kortlæseren inden træningen påbegyndes. CrossFit Herning forbeholder sig ret til at udelukke medlemmet for træning ved forglemmelse af kort for 3. gang og videre frem, dog ved fremvisning af kort ophøre udelukkelsen. 

Betaling: Ved oprettelse af et PBS-medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales kontant for oprettelsesgebyret samt perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned. Der er ingen binding på aftalen. 

Manglende betaling: Medlemskortet vil blive spærret hvis betalingen ikke har fundet sted til rette tid. Kortet kan først benyttes igen når det skyldige beløb er betalt. 

Bero periode: Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 1 måned. Der skal ved bero periodens opstart angives et start- og slutdato for bero perioden. For hver bero periode betales et startgebyr på 100 DKK. 

Opsigelse: Medlemskabet kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske per. mail. (info@crossfitherning.dk) Der udbetales ikke penge retur for eventuelle ikke brugte klip. Medlemmer under 18 år: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun oprettes, hvis en værge er til stede ved oprettelsen af medlemskabet. 

Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af CrossFit Hernings personale, skal altid følges. 

Ændringer: CrossFit Herning forbeholder sig ret til at ændre i betingelserne, åbningstider, priser m.m. Dog skal disse ændringer varsles med 1 måned varsel overfor medlemmerne ved opslag i træningslokalerne og på internettet. 

Anti Doping: Som medlem af CrossFit Herning forpligter du dig til at lade dig dopingteste på forlangende af uvildige dopingkontrollanter fra Anti Doping Danmark. Ved en positiv dopingprøve eller nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve og du er ligeledes forpligtet til at afholde alle omkostninger forbundet med dopingtesten. Positiv prøve vil medføre udelukkelse af træning i CrossFit Herning. 

Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere personale, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos CrossFit Herning. CrossFit Herning tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af træning, ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. 

Værdigenstande: CrossFit Herning bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade og lignende.​

CrossFit er for alle - kom ud og prøv det!​